Kommenteeri

Jaan Aps: ka mentorile on NULA inspireeriv kogemus

Oleme palju rääkinud, mida pakub NULA inkubaator seal osalevatele meeskondadele – sisukaid koolitusi, mentorlust oma ala tippude poolt -, aga mida saavad osalemisest mentorid ise? Uurisime seda tunnustatud mõjuekspert Jaan Apsilt, kes on tegutsenud NULA mentorina mitmel hooajal.

Mõjuekspert Jaan Aps, Stories for Impact tegevjuht
Kui küsida, mida saab tema sellest, et algatustele mentorina toeks olla, küsib Jaan Aps kohe vastu: “Aga mis saaks olla veel inspireerivam? Igal kevadsuvel on just NULA inkubaator see koht, kust leiab suurimas koguses nutikaid ideid ja tegusaid eestvedajaid meie ühiskonda mõjutavate probleemide leevendamiseks.”

Jaan on toetanud meeskondi peamiselt mõju hindamise juures. “Tiimid vajavad tuge tasakaalu leidmisel kahe küsimuse vahel. Esiteks - mida on oma mõju juhtimiseks vaja mõõta? Ja teiseks - mille mõõtmine on alguses jõukohane?” toob Jaan Aps näite oma kogemusest. “Otsuste langetamisel ja esmase mõju mõõtmise süsteemi loomisel olengi abiks olnud.”


Milline lahendus on seni veel puudu? Jaan toob välja, et täiesti uute lahenduste asemel tasub mõelda, kuidas saaks juba tegutsevate osaliste ressursse veelgi mõjusamalt kasutada. “Tahaksin NULAs näha lahendust, mis aitab inimeste ja kogukondade heaks tegutsevate organisatsioonide erinevaid tegevusi suurema mõju loomiseks koordineerida ja kombineerida. Olgu valdkondadeks kasvõi vaimne tervis, noorte ettevõtlikkus või eakate hoolekanne,” toob Jaan Aps välja.

NULA tiimid kohtuvad Jaaniga suve teises pooles, kui idee arendamise järg jõuab mõjuteemadeni. Nagu varasematelgi aastatel, löövad NULAs mentoritena kaasa veel mitmed oma ala tipud, kes igapäevaselt töötavad näiteks Veriffis, Playtechis, Pipedrive'is ja Telias.

Lisa kommentaar

Email again: