NULA inkubaator pakub sinu meeskonna vajadustele kohandatud arengukava koos vajaliku mentorlusega – seda kõike idee algfaasis, mil abi on vaja kõige enam. Aitame sinu ideel kiiremini ja targemalt kasvada elujõuliseks algatuseks! 

Inkubaator on kaheosaline - esimesed kaks kuud (mai ja juuni) on inkubaatorisse valitud meeskondadel võimalus oma ideed täpsustada ning testida. Juulikuust jätkavad ca pooled meeskonnad põhjalikumalt idee edasiarendamisega. Vaata täpsemat programmi SIIT.


Maist oktoobrini toimub koostöös mentoritega seitse praktilist koolituspäeva (viiel teemal) ning individuaalsed nõustamised.
 Programmi keskmes on lahenduse sisu ja mõju ning toimiva rahastusmudeli disainimine. Inkubatsiooni läbinud ideed saavad kandideerida KÜSKi poolt välja pandud kolmele kuni 25 000-eurosele toetusele.

Inkubaatoris töötame meeskondadega nende väljakutsete kallal ja meie fookuses on:
  • Lahenduse disain ja testimine sihtrühmaga
  • Mõju mõõtmine
  • Eelarve ja finantsplaani koostamine
  • Kommunikatsioonitegevused
  • Meeskonna tugevused ja nõrkused
  • Tegevuskava loomine lahenduse rakendamiseks
Kui sul on idee, mida tahaksid inkubaatoris edasi arendada, täida lihtne kandideerimisvorm SIIN.

Koolitajad


Jaan Aps
Mõjuhindamise ekspert 

Jaan Aps veab eest ühiskondliku mõju hindamisele keskendunud ettevõtet Stories For Impact, mille nõustamis- ja uuringuteenuste kliendid on nii avalikust ja erasektorist kui vabaühenduste hulgast. Jaan oli Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedaja (2012-2019) ning korduvalt auhinnatud noorteprogrammi Changemakers Academy käivitaja (2016). Majandusteaduse magistrikraadiga Jaan Aps on mõju hindamise teemal ka rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert ja mitmete käsiraamatute (kaas)autor. NULA inkubaatoris viib Jaan läbi mõju hindamise koolituse koos selle järgnevate üks-ühele nõustamiskohtumistega.


Pirkko Valge
Heateo SA tegevjuht

Pirkkol on põhjalik kogemustepagas nii vabaühenduste kui erasektori maastikult. Ta on Heateo Sihtasutuses töötades ja sellele eelnevalt professionaalse vabatahtlikuna nõustanud mitmeid Eesti juhtivaid vabaühendusi nende strateegiat, rahastust, mõju hindamist ja kommunikatsiooni puudutavates küsimustes. Varasemalt on Pirkko töötanud KPMGs juhtimiskonsultandina ja Swedbankis juhtide arendamise valdkonnajuhina. NULAs koolitab ja nõustab ta algatusi sekkumise mudeli kujundamisel.


Kärt Kaasik 

Playtech Estonia brändi- ja kommunikatsioonijuht       

Kärt koolitab NULA tiime kommunikatsiooni teemadel teist hooaega. Täna toimetab ta Playtech Estonia brändi- ja kommunikatsioonijuhina ning juhib seal nii tööandja brändi, väliskommunikatsiooni kui ka sisekommunikatsiooni 700+ töötajale. Varasemalt töötas Kärt Heateo Sihtasutuse kommunikatsioonijuhina ning vedas eest nii NULA inkubaatori kommunikatsiooni kui ka "Ma armastan aidata" annetuskeskkonda.


Mari Arnover

teenusedisainer ja kliendiuuringud.ee asutaja

Mari koolitab NULA inkubaatoris tiime teenusedisaini teemadel ning aitab vaadata loodavat lahendust läbi kliendi/kasutaja silmade. Ta on suure pildi nägija, keda inspireerib inimene ja inimkesksed lahendused. Mari suhtleb ja kuulab palju (teeb uuringuid), näeb seoseid ja mustreid, mõtestab ning paneb need kokku strateegiaks. Olles olnud mõlemal pool lauda, pakub Mari täna teenusedisaini enda ettevõttes Kliendiuuringud.ee. Teenusedisaini valdkonnas on ta olnud ca 10 aastat, turunduses-brändijuhtimises ca 15 aastat.


Calum Cameron

Accelerate Estonia

Calum teeb koostööd ettevõtjate ja suurte organisatsioonidega (sh valitsused), et avastada ja rakendada suure mõjuga võimalusi. NULAs aitab ta meeskondadele testimise kaudu kiiresti leida skaleeritavaid lahendusi ja leida nende sihtrühm, lahendus ja ärimudel.
Mentorid

NULA inkubaatori algatusi on nõustanud mitmed võimekad mentorid.

Andrus Purde
Outfunnel'i tegevjuht
Andrus Purde on Outfunneli asutaja, kelle eesmärk on ühendada turundus- ja müügimaailma. Enne seda oli Andrus Pipedrive'i turundusjuht ja aitas ettevõttel kasvada nullist 70 000+ maksva kliendini üle kogu maailma. Ta on töötanud Skype'i Londoni kontoris erinevates turundusalastes rollides ning töötanud erinevate Euroopa tehnoloogiaettevõtetega nõustaja või investorina. Ta on aktiivne osaleja Euroopa tehnoloogia- ja turundusmaastikul, esineb regulaarselt idufirmade üritustel

Ain Peil

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Ain Peil on Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik, kes omab head ülevaadet ja mitmekülgset nõustamiskogemust ka Eesti avalikust sektorist laiemalt. Ta käivitab Siseministeeriumis ennetusprojekte ja tegeleb ka nende arendustööga (nt SPIN). Ain koolitab Eesti ennetusspetsialiste rahvusvahelise projekti raames ja on mentoriks ja koolitajaks algkoolide õpetajatele VEPA programmis.

Anna Karolin
Kantar Emori uuringuekspert
Anna Karolin on käitumisteaduste ekspert, kes töötab uuringufirmas Kantar Emor uuringueksperdina. Varasemalt on Anna töötanud Sotsiaalministeeriumis, samuti olnud aktiivne erinevates vabaühendustes, näiteks Eesti Väitlusseltsis projektijuhina, Unitases kommunikatsioonijuhina ja Arengukoostöö Ümarlauas poliitikanõunikuna. Anna on töötanud ka Heateo Sihtasutuses portfellijuhina, toetades suure mõjuga ühiskondlikke algatusi väga erinevates valdkondades. Tänu oma tööalasele taustale ning politoloogi haridusele on Anna väga hästi kursis nii avaliku sektori vajaduste kui vabaühenduste poolega ja seetõttu väga hea mentor erinevates valdkondades alustavatele algatustele.

Armin Kõomägi
Investeerimisfirma Aconto partner
Armin Kõomägi on üks Säästumarketi asutajatest. Oma hilisemas elus kuulub ta läbi investeerimisfirma Aconto mitmete suurettevõtete omanike ja nõukogu liikmete hulka. Armin on ka üks esimesi Eesti investoreid, kes panustas oma raha sotsiaalsesse ettevõtlusesse, olles üks Uuskasutuskeskuse võlausaldajatest ja kuuludes hiljem Uuskasutuskeskuse nõuandvasse kogusse. Lisaks eelnevale on Armin kirjutanud mitmeid raamatuid. Armin toob algatustele lähemale ettevõtjate mõtteviisi. 

Gunnar Toomemets
Gunnar Toomemetsal on pikaajaline kogemus Swedbankist meeskondade juhtimisest, müügi- ja teenindusstrateegiate loomisest ja eesmärkide saavutamisest. Gunnar on Eesti Mentorite Koja üks loojatest ja vedajatest. Ta on olnud mentoriks nii ettevõtete kui ka vabaühenduste juhtidele. Gunnari sooviks on, et innovaatilised ja ühiskonna arengu jaoks mõeldud lahendused keskenduksid erinevate sektorite koostööle. 

Karla Agan
Klaasimeister AS juhatuse liige
Karla Agana taust on energia- ja pangandussektoris. Karla on juhtinud Swedbank Eestis elektrooniliste kanalite arendust, neli aastat Eesti Energia tootearendusmeeskonda Eestis ning Eesti Energia ärisid Lätis ja Leedus.  Ta on suure äri- ja tootejuhtimise kogemusega, olles ühtlasi olnud ka konsultandiks tehnoloogiavaldkonna start-up'idele. Vabasektoris on Karla nõustanud kogenud organsatsioone nagu Noored Kooli ja Teeme Ära maailmakoristuse meeskonda, alustavatest organisatsioonidest ka Topsiringi.

Katriin Jüriska
mentor ja ärinõustaja
Katriin oli Uuskasutuskeskuse tegevjuht aastatel 2009-2019. Tal on kogemus sotsiaalse ettevõtte pankrotist väljatoomisest ning ehitamisest 10 poe ja üle 1 miljoni eurose käibega sotsiaalseks ettevõtteks. Varasemalt on Katriin tegutsenud toitlustussektoris, olles 2004. aastal Hookah House-i idee autoritest ja käivitajatest ning juhtides aastatel 2006-2008 US Invest’ile kuulunud kohvikuketti. Lisaks Uuskasutuskeskuse juhtimisele on Katriin nõustanud Kiusamisvaba Kooli ja Saagu Valguse meeskondi ning olnud mentoriks NULA inkubaatoris Käpp ja Käsi meeskonnale. Hetkel tegutseb ta mentori ja ärinôustajana.

Keit Fomotškin
Saku Gümnaasiumi direktor, endine SPIN-programmi tegevjuht
Keit Fomotškin oli enne Saku Gümnaasiumi direktoriks saamist pikalt MTÜ SPIN tegevjuht. Keit osales SPIN-programmi käivitamises alates lahenduse disainist, läbi lahenduse piloteerimise ja veab nüüd SPIN-programmi laienemist üle Eesti. Tema meeskonnas töötas ligi 50 inimest. Varasemalt oli Keit ühe Eesti esimese sotsiaalse ettevõtte Terve Eesti Sihtasutus tegevjuht. Keit omab tugevat kogemust sotsiaalsete ettevõtete juhtimisel, ennetusprogrammidest käivitamisel ja läbiviimisel. Tal on arvestatav kogemus jätkusuutlikku ja mitmekesise rahastusmudeliga organisatsiooni ülesehitamisel, mõju hindamise mudeli disainimisel ja läbiviimisel, avaliku sektori ja erasektori koostöö korraldamisel.

Kristi Klaasmägi
Noored Kooli tegevjuht
Kristi Klaasmägi vastutab Noored Kooli juhtimise eest. Olulise osa tema igapäevatööst moodustab koostöö partneritega era-, riigi ja kolmandast sektorist. Eelnevalt töötas Kristi Ameerika Ühendriikides rahvusvahelist teadmiste vahetust toetavas mittetulundusühingus Institute of International Education. Kristi alustas seal Hubert H. Humphrey stipendiumiprogrammi praktikandina ning lõpetas asedirektori kohusetäitjana. Varasemalt on ta töötanud Regionaalministri büroo juhatajana ning Reformierakonnas, omades seega äärmiselt mitmekülgseid kogemusi ja teadmisi.

Kristina Udras
Personaliettevõtte Fontes konsultant
Kristina on kogenud personalinõustaja, kelle igapäevatööks on klientide nõustamine ja toetamine palgauuringus osalemisel ja rahulolu-uuringute läbiviimisel. Tema huviks on organisatsiooni tugevuste ja arenguvõimaluste kaardistamine. 

Kristjan Korjus
Co-founder Pactum
Kristjan Korjus on lean-meetodi valdaja ja rakendaja mitmetes iduettevõtetes. Lisaks metodoloogilistele küsimustele saavad algatused Kristjanilt nõu kõiges tehnilises: suured andmestikud, targad algoritmid, IT-lahendused jms. Lisaks on Kristjan üks populaarse "Matemaatika õhtuõpiku" autoritest ning Wolfram’i statistika õppekava arendusprojekti eestvedajatest, omades mitmekülgseid kogemusi ka õppematerjalide arendamise osas.

Margus Rink
Coop Pank, tegevjuht
Margus Rink on tippjuht, kes on töötanud nii Swedbank Eesti jaepangandusjuhina kui ka Eesti Energia juhatuse liikmena, vastutades energiamüügi ja kanalite eest. Margusel on strateegilise juhtimise kogemus erasektorist. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne kolmandas sektoris – Terve Eesti SA, EMSLi ja Heateo SA nõukogu liikmena. Ta on juhendanud vabaühenduste juhte ning aidanud luua vabaühenduste rahastus- ja partnerlusstrateegiaid.

Priit Mikelsaar
Biomarketi juhataja ja asutaja
Priit Mikelsaar tegutseb peamiselt ettevõtjana ökokaupade tootmise ja müügi valdkonnas. Ta on asutaja sellistes ettevõtetes nagu Biomarket, La Muu ja PagarVõtaks!. Varasemalt on Priit töötanud rahvusvahelises konsultatsiooniettevõttes McKinsey konsultandina ja tagasi Eestisse tulles nõustas Heateo Sihtasutuse porfellijuhtimise süsteemi loomist. Priit on üks Uuskasutuskeskuse asutajatest ning Heateo SA nõukogu liige.

Tarmo Jüristo
Mõttekoja Praxis juhatuse esimees
Tarmo Jüristol on üle 15 aasta pikkune töökogemus finantsalal Hansapangas, Hansa Investments ning partnerina investeerimispankades LHV ja Gild Bankers. Lisaks sellele on Tarmo olnud tegev mitmete kodanikuühiskonna algatuste juures, sealhulgas Re-hab (2007, 2016) ja Heateo Sihtasutus. Lisaks Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetamisele on ta hetkel lõpetamas kultuuriteooria doktorantuuri Tallinna Ülikoolis. Ta on olnud mitmete lavastuste dramaturg Von Krahli Teatris ja Teatris NO99.

Liisi Tarvo
Wrap’n’Roll kohviku looja
Liisi Tarvo on noor ettevõtja, kes on avanud kolm vrapikohvikut Wrap'n'Roll. Tema lugu on tõestuseks sellele, et sihikindlus ja kirg oma tegemiste vastu toovad edu olenemata vanusest.

Margo Loor
Mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja
Margo on Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja. Alates 1998. aastast on ta läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele ning juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlusprogrammide käivitamist ja arendamist (Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal) ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais, Istanbulis). Koolitusi ja konsultatsioone on ta läbi viinud teiste seas ettevõtete tippjuhtidele, kommunikatsioonitöötajatele, raadiohäältele, ülikoolide juhtidele ja õppejõududele, õpetajatele, riigiasutuste töötajatele ja vabaühendustele ning sotsiaalsetele ettevõtetele.

Kirti Asperk
Be More Superfoods OÜ omanik ja tegevjuht
Kirtil on juhtimiskogemust üle 11 aasta. Kirti ettevõte Be More sai 8 kuuga oma tooted Eestis ligi 250 müügikohta sisse ja 80 müügikohaga alustati juba kahel esimesel müügikuul. Be More superfoods tooted on Eestis saadaval kõigites suuremates jaekettides ( Selver, Coop, Prisma, AC supermarkets, Rimi, My Fitness, R-kiosk, Stockmann, Tallinna ja Tartu kaubamaja, Beautiful Me kehasalongides, Apotheka Beauty, Blendris, Apollo kinos ja paljudes muudes müügikohtades. Samuti eksporditakse Be More superfoodsi tooteid Saksamaale, Austriasse ning müüakse Inglismaa, Saksa, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania Amazonides.

Yasmine Khater
Äri- ja turundusstrateegpsühholoog ja TEDx-i kõneleja
Äriturunduse strateeg ja juht, kellel on üle 12 aasta kogemusi. Yasmine aitab juhtidel, strateegidel ja müügimeeskondadel mõelda välja lugu, mis loob elukestvad suhted fännide, investorite ja klientidega. Viimase 8 aasta jooksul on ta aidanud sellised ettevõtteid nagu Salesforce, P&G, DBS, Bank of Singapore, Danone, Essilor ja paljud teised. Tema oskused on kooslus psühholoogiast, disainmõtlemisest, turundusest ja analüüsist.