Programm 2020

18. märts: NULA webinar NULA facebooki lehel kell 14:00
27. märts: ideede esitamise tähtaeg
16. aprill: TOP 15 esitlevad oma ideed
22. aprill: TOP 10 alustavad inkubaatoris 
8. mai ja 15. mai: I teema: lean meetod ja sekkumise mudel
29.mai ja 5. juuni: II teema: lahenduse disain
18. juuni: TOP 10 pitchivad, valitakse TOP 5
7. august: III teema: mõju hindamine
4. september: IV teema: kommunikatsioon
25. september: V teema: tegevuskava ja eelarve
2. november: rahastustaotluste tähtaeg

Milliseid ideid NULAsse ootame?


Otsime nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme.Tegemist võib olla Eestis välja töötatud või mujal maailmas edukalt rakendatud mudeliga.Oluline on, et see lahendaks mõnda kriitilist ühiskondlikku probleemi näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku või muus valdkonnas.Oluline on, et lahendusel oleks võimekus omatulu teenida ja luua töötav finantsmudel.

Programmis
osalemine


Inkubaator on kaheosaline - esimeses kahekuulises osas osaleb 10 meeskonda, kellest 5 jätkab veel neli kuud, läbides kuuekuulise inkubaatori.Idee esitajaks võib olla eraisik või organisatsioon, kellel on uuenduslik lahendus teravale ühiskondlikule probleemile.Eelistame, et idee taga oleks meeskond, seega hea on leida mõttekaaslased.Kasuks tuleb, kui tunned valdkonda, milles lahendust pakud.

Toetus parimatele
ideedele


Meeskonnad saavad osa Heateo Sihtasutuse ja kogenud mentorite igakülgsest toest. Inkubatsiooniprogrammis toimub 5 ühepäevast koolitust ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele.Kuni 3 meeskonda saavad rahalise toe oma idee elluviimiseks.Tugi ühele ideele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt on kuni 25 000€.

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega.