Kommentaarid (7)

8 tegurit, mis aitavad ideest eduka algatuseni jõuda

SPIN on spordil põhinev ennetusprogramm noortele, mis koosneb jalgpallitreeningutest ja sotsiaalseid oskusi arendavatest sessioonidest. See on hea näide sellest, kuidas suured ambitsioonid ja reaalne soov ühiskonnas midagi paremaks teha, viivad edu ning õigete inimesteni. SPIN-programmi eestvedaja Keit Fomotškin esines 28. märtsil NULA inkubaatori inspiratsiooniõhtul ning jagas kaheksat tegurit, mida iga algatus meeles peaks hoidma. Jagame neid ka teiega! 
1. Idee testimine pilootfaasis - selle konkretiseerimine ja tugevdamine.  Küsi kaasamõtlejatelt, konkurentidelt, inimestelt, kes ei tea valdkonnast midagi ja potentsiaalsetelt koostööpartneritelt (SPINi puhul näiteks tiimilt, sotsiaalpedagoogidelt ja politseilt). See toob paremini välja sinu idee plussid ja miinused. Kokkuvõtteks tugevdab see ideed ning lood sellega edasiseks olulisi suhteid.
2. Koostöövõrgustiku loomine - vundament eduks.  Loo kontakt organisatsioonidega, kellele võiks sel viisil lähenemine huvi pakkuda ja kasulik olla. SPINi näitel partnerlus koolide, politsei, kohaliku omavalitsuse lastekaitse, klubide, mobiilsete noorsootöötajate jt.
3. Tiimi komplekteerimine - erinevus rikastab ja tugevdab. Leia üles inimesed, keda see teema/idee tõeliselt kõnetab ja kes on tõepoolest valmis elluviimisele pühenduma. Väldi enda jaoks mugavaid inimesi ehk sinuga sarnaseid ja rikasta tiimi erineva kogemuse, profiili ja energiaga inimestega.     
4.  Loo ja kinnista järjepidevalt lahendustele orienteerituse kultuuri versus väljakutsete korral lihtsalt probleemi esiletõstmine kolleegide/partnerite poolt ja organisatsiooni juhilt lahenduste ootamine.
5. Rahastus kolme jalaga taburetile -  kombinatsioon, mis koosneb projektirahastusest, omatulust, annetajatest; pikaajalisest lepingust avaliku sektori, kohaliku omavalitsuse ja erasektori partnerlusest. Juba idee algfaasis väldi riski minna ambitsioonikat eesmärki saavutama, omades selleks vaid lühiajalist ja ühejalalist finantskindlust.
6.  Sise- ja väliskommunikatsiooni oskuslik elluviimine. See on väga olulisel kohal partnerite ja inimeste motivatsiooni hoidmisel. Oluline on arendada kõneisikuks olemise oskust ja veenvust, sest nõrk kõneisik võib olla idee müümisel ja elluviimisel suureks piduriks. Kas organisatsiooni juht peab olema ekspert valdkonnas? Tingimata mitte! Organisatsiooni juht peab suutma sõnastada suure eesmärgi ja oskama hallata muutuse suurt pilti, olema oskuslik manager ja tiimi komplekteerija, looma tegevuse elluviimiseks vajalikud tingimused, hoidma motivatsiooni, arendama organisatsiooni ja majanduslikku elujõulisust. 
7. Tunnustamine kui kirgliku panustamise vundament.
Tunnusta inimesi, kes panustavad, võimalikult tihti. Mitte ainult tööülesannetega seoses, vaid lihtsalt tundmaks huvi, kuidas neil läheb ja toomaks välja, kuivõrd rahul oled, et saad just nendega koos muutuse loomisse panustada. Märkamine ja tunnustamine annavad inimestele motivatsiooni ja energiat.
8. Mõju on sinu valuuta. Kogu tegevuse elluviimisel nii proosalisi lugusid kui tugeval teaduslikul tasandil põhinevat infot tegevuse mõju kohta. Mõju ja oskus seda kommunikeerida on sinu peamine valuuta. Hoia seejuures alati meeles ja kirjas kõigi inimeste ja organisatsioonide panust. 

Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (7)
Crawlergo crawlergo@gmail.com · 17. august 2022
Crawlergo crawlergo@gmail.com · 17. august 2022
Crawlergo crawlergo@gmail.com · 17. august 2022
Crawlergo crawlergo@gmail.com · 17. august 2022
Crawlergo crawlergo@gmail.com · 17. august 2022
Crawlergo crawlergo@gmail.com · 17. august 2022
Crawlergo crawlergo@gmail.com · 17. august 2022