Kommenteeri

Spinner programm ja Liikumisretsept - saame nendega lähemalt tuttavaks!

NULA inkubaatori kuus kuud kestnud inkubatsiooniprogramm on tänaseks sisu poolelt lõppenud ning inkubantidel on jäänud nüüd aega Kodanikuühiskonna Sihtkapitali väljapandud 75 000 € starditoetusele kandideerimiseks (vt lähemalt). 

Kuid meil on veel tutvustamata kaks algatust, kellest esimene on Spinner programm, mille eestvedajaks on Evelyn Sepp. Meeskonda kuuluvad veel Jana Pavlenkova, Darja Saar ja Anton Ossipovski. Palusime Evelynil vastata mõnele küsimusele, et saada paremat sissevaadet nende tegemistesse.

Millist ühiskondlikku probleemi lahendate?

Spinner programm aitab tõsta digipädevuse taset seal, kus tehnoloogiaga seotud töökohti ja eeskujusid täna veel napib. See on nii inspiratsiooni-, karjäärinõustamise-, motivatsiooni-, ettevõtlikkuse- kui lõimumisprogramm. Läbi praktilise töökogemuse mõnes edukas Eesti tehnoloogiaettevõttes paraneb noorte teadlikkus, et teha õige karjäärivalik ning  kasvab julgus ise uusi algatusi teoks teha. Samuti julgustab see õppima aineid, mis on digikirjaoskuse möödapääsmatuks aluseks. 

Mis on senise tegutsemisaja suurim õppetund?

Alati on kõige raskem juhtida iseennast. Peale selle on järgmine suur väljakutse minna igas programmi pisiasjas sügavale pealispinna alla ja jõuda ivani, mis teeb ühest tegevusest mõtteka tegevuse ning maksimeerib selle mõju. Me tahame teha asja, millel on inimeste elusid muutev mõju.
Ühtlasi mõistame, et selle protsessi käigus areneb ka programm ise ehk ka meie peame dünaamiliselt reageerima ja olema valmis kiireteks muudatusteks. Tahame oskuslikult kombineerida nii uusi kui teiste poolt juba järgi proovitud ja end tõestanud formaate. Seega üks suurimaid õppetunde on avatus ja koostöö. 

Milline on teie meeskonnaliikmete taust?

Taustalt oleme ühendus väga erinevatest  eluvaldkondadest. Meil on nii spordi, kultuuri, hariduse kui ka noorsootöö juhtimise kogemus. Samuti oleme tegevad nii meedia, turunduse kui  ettevõtluse vallas. Meil on nii avaliku- kui erasektori tugev taust, lisaks on meie tiimilikmed tegutsenud ettevõtlusprogrammi ENTRUM loomises, telesaate TECHnolik tootmisel ja noorteprogrammi Sinu Riigikaitse läbiviimises.

Kuid see, mis meid ühendab, on  soov muuta Eesti ettevõtlikumaks, anda noortele reaalne võimalus õppida ja kogeda päris asju ja kasvada seeläbi initsiatiivikaks, ise vastutust võtta julgevateks inimesteks, kes innustavad teisi, on eeskujuks ja ei karda eksida ning teha uusi asju.

Miks NULAsse kandideerisite?  

Meil oli silme ees  Eesti äärealasid pommitav probleem ja kuklas teadmine sellest, kui süsteemne  digipädevuste puudujääk üle Eesti tegelikult on, ning ka idee sellest, kuidas seda olukorda muuta.
Programm alustab piloodiga Ida-Virumaal, kus probleemid nii tööturu, majandusstruktuuri kui tööjõuga on üldteada. Seejärel laieneme üle Eesti.

Leidsime, et NULA programm on just see, mille abil saame oma ideed kõige oskuslikumalt arendada.
Soovime noortele anda tagasi usu, avardada nende silmaringi ja neid julgustada. Seega otsime koos NULA-ga suurimat võimalikku sotsiaalse mõju tekitamise võimalust. 

Viimasena tutvustame programmi, mis tegeleb kesk- ja vanemaealiste liikumisaktiivsusega. MTÜ Liikumisretsep meeskonda kuuluvad Eda Vallimäe ja Eeva-Liisa Sibul. Aga kõigest lähemalt räägivad nad juba ise:

1.  Millist ühiskondlikku probleemi lahendate?

Eesti inimesed ei ole tervisele vajalikul määral piisavalt kehaliselt aktiivsed ning kuigi regulaarne kehaline aktiivsus ravib ja ennetab mitmeid kroonilisi probleeme, siis puudub meie meditsiinisüsteemis veel patsientide süstemaatiline suunamine treeningutele, samuti on madal kogukondade spordiklubide suutlikkus aidata inimesi, kes vajavad (taas)alustamisel liikumisnõustamist ning spetsiaalseid treeninguid. MTÜ Liikumisretsept eesmärgiks on välja arendada Eesti ühiskonda ja meditsiinisüsteemi sobilik terviseedendusprogramm, mis suurendaks kesk- ja vanemaealiste inimeste- eriti krooniliste tervisekaebustega inimeste- kehalise aktiivsuse taset.

2. Mis on senise tegutsemisaja suurim õppetund?

 NULA inkubaatoris osalemise suurim õppetund on seotud ajakasutusega: kuna meid on meeskonnas vaid kaks, siis on olnud suur pingutus ja planeering hallata kõike väikseid detaile ning lobitööd. Ning detaile ühe kodanikualgatuse käimalükkamisel on palju. :) Lisaks oleme õppinud üha rohkem tähtsustama kõikide osapoolte ja koostööparterite toetamist, et keegi ei tunneks ennast kõrvale jäätuna.

3. Milline on teie meeskonnaliikmete taust?

MTÜ Liikumisretsepti veavad magistrikraadiga füsioterapeudid Eeva-Liisa Sibul ja Eda Vallimäe. Nende igapäevatöö on kesk- ja vanemaealiste inimeste taastusravi Tartu Ülikooli Kliinikumis, Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku ambulatoorse taastusravi osakonnas, spetsialiseerudes tugi-liikumisaparaadi probleemidele ning kroonilise valu ravile.

4. Miks NULAsse kandideerisite?         

NULA inkubaatorisse kandideerimine oli parim otsus meie kodanikualgatuse edasiarendamiseks ning oleme väga rahul mentorluse ja koolituste eest. Enne NULA inkubaatorit osalesime ka Ajujahi konkurssil, kus õppisime rohkem ärilist lähenemist, NULA inkubaatoris aga pigem sotsiaalse ettevõtte vaatepunktist. Oleme rõõmsad, et NULA on olemas!

Kõikide NULA algatustega saab lähemalt tutvuda siin.


Lisa kommentaar

Email again: